`Kwaliteit onderwijs bovenbouw daalt'

De kwaliteit van het onderwijs in de bovenbouw van basisscholen neemt af. Leerlingen leren tussen groep 5 en 8 steeds minder, maar omdat zij het in de eerste jaren steeds beter doen, is vooralsnog geen algehele achteruitgang in kennis te zien.

Dat staat in het rapport De bovenbouw van het basisonderwijs, opgesteld door de Universiteit Twente. Hierin worden basisvaardigheden, zoals rekenen en taal, van leerlingen over de laatste acht jaar vergeleken. Volgens onderzoekster S. Doolaard slaagt de bovenbouw er steeds minder goed in het verbeterde onderwijs in de onderbouw voort te zetten. ,,Als dit doorzet, zal er binnenkort zelfs een daling van het eindniveau van leerlingen te zien zijn'', zegt Doolaard.

Het toenemende lerarentekort is daar volgens het onderzoek een belangrijke oorzaak van. Doolaard: ,,Scholen vinden meestal wel vervangers voor leraren van onderbouwklassen. In de bovenbouw is dat moeilijker. Het gevolg is dat het onderwijs in de hoogste klassen uitgehold raakt.'' Bovendien hebben volgens Doolaard leraren in de bovenbouw te maken met een steeds hogere werkdruk, onder meer door minder gemotiveerde leerlingen. Ook is het niveauverschil tussen leerlingen groter geworden, wat het werk in de bovenbouw lastiger maakt.

Minister Van der Hoeven (Onderwijs) laat scholen binnenkort zelf bepalen voor welke groepen ze geld voor klassenverkleining gaan inzetten. Dat schreef zij gisteren aan de Tweede Kamer. Tot nu toe moesten ze dat geld in de onderbouw inzetten. Volgens de minister blijkt echter dat zich vooral veel problemen voordoen bij de overgang van leerlingen van de kleinere groepen 4, naar groep 5.