Forse schade door stroomuitval

Stroom- en gasstoringen hebben de afgelopen twaalf maanden 180.000 ondernemers in het midden- en kleinbedrijf getroffen en zorgden voor een schadepost van 225 miljoen euro. Dit blijkt uit een enquête die de brancheorganisatie van deze bedrijven, MKB Nederland, heeft laten doen uitvoeren onder 1.000 leden.

MKB, dat zo'n 515.000 bedrijven met minder dan 250 werknemers vertegenwoordigt, zegt dat 30 procent van de sector gemiddeld 2,3 maal een uitval van gas of elektra meemaakten. Hoewel de storing meestal binnen vier uur werd verholpen, bedroeg de schade toch ruim 1.900 euro per storing per bedrijf. De compensatie die de klein-zakelijke markt bij een storing krijgt, is echter maar 35 euro, en dan alleen als de storing langer dan vier uur duurt. Deze regeling van de DTe, de toezichthouder op de energiesector, is dan ook ontoereikend, meent MKB. De brancheorganisatie pleit voor hogere vergoedingen en voor een vergoeding bij kortere storingen.

Volgens Energiened, de brancheorganisatie van de energiesector, voldoet de regeling en is de schaderegeling voor grotere bedrijven hoger. ,,Als bedrijven het echt zo belangrijk vinden, moeten ze zelf een verzekering afsluiten of een noodaggregaat installeren'', aldus een woordvoerder.

MKB is blij met de liberalisering van de energiemarktomdat deze heeft geleid tot besparingen op de energierekening van de grote en middelgrote bedrijven die nu al mogen kiezen van wie zij stroom kopen. Wel pleit de belangenorganisatie ervoor de privatisering van de regionale stroomnetwerken op te schorten. Er zou eerst een proefperiode van vijf jaar nodig zijn om ervaring op te doen met de vrije toegankelijkheid van de stroomkabels voor nieuwelingen en het functioneren van de DTe. Het nieuwe kabinet zal op Prinsjesdag plannen bekendmaken voor de toekomst van de energiesector.