Directeur Stimuleringsfonds

Janny Rodermond volgt begin november Ruud Brouwer op als directeur van het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Rodermond (1952) is nu nog hoofdredacteur van het Vaktijdschrift De Architect. Het fonds stelt jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar voor subsidies op het gebied van architectuur, stedenbouw en de ruimtelijke inrichting van Nederland.