Bomhoff ontkent `ontslag'

Minister Bomhoff van Volksgezondheid ontkent dat hij een van zijn topambtenaren, directeur-generaal P. van Lieshout, heeft voorgedragen voor ontslag.

Al voor het aantreden van Bomhoff een maand geleden werd duidelijk dat de minister niet samen wenste te werken met Van Lieshout. Daarop ontstond commotie omdat het ongebruikelijk is dat een nieuwe minister op voorhand wijzigingen in de ambtelijke top aanbrengt. Gisteren werd bekend dat Van Lieshout overstapt naar het ministerie van Sociale Zaken.

In een kenningsmakingsgesprek met de media sprak Bomhoff gisteren voor het eerst over deze affaire. De LPF-bewindsman ging niet in op de inhoud van het conflict. ,,Ik doe geen mededelingen over het personeelsbeleid.'' Wel maakte hij duidelijk dat hij zich van tevoren op het ministerie van Binnenlandse zaken op de hoogte had gesteld van de rechtspositie van topambtenaren. ,,Er is geen sprake geweest van ontslag of van een synoniem daarvan'', aldus de minister. De ministerraad beslist over overplaatsing of ontslag van topambtenaren, die in dienst zijn van het rijk.

Van Lieshout, die op het ministerie van VWS verantwoordelijk was voor de modernisering van het zorgstelsel, was in 1999 door oud- PvdA-staatssecretaris Vliegenthart, naar het ministerie gehaald. Hij gaat nu op het ministerie van Sociale Zaken een nog op te richten directoraat-generaal leiden.