Amsterdam vangt bot bij NMa met tip over misstand

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft het afgelopen half jaar niet gereageerd op signalen uit Amsterdam over vermeende misstanden in de bouw. Het gemeentebestuur wacht sinds januari op een reactie van de NMa over zijn vermoedens van prijsafspraken bij de aanbesteding van de nieuw te bouwen NoordZuid-metrolijn in de stad.

Amsterdam stuurde volgens wethouder G. Dales (Financiën) in januari e-mails waaruit prijsafspraken zouden blijken. Toezeggingen van NMa-directeur A. Kist aan Dales, over een `turbo-behandeling' na verstrekking van mogelijk belastende correspondentie, zijn sindsdien niet nagekomen. Rappel heeft volgens Dales niet tot reactie geleid.

Gisteren bleek tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie dat de NMa eerder onzorgvuldig was omgegaan met informatie van een tipgever. Voormalig secretaresse A. van Gelder van installatieconcern Unica onthulde dat de top van de Nederlandse installatiebranche, waarin 120.000 mensen werken, jarenlang stelselmatig prijsafspraken maakte en werken verdeelde. Van Gelder had de NMa vorig jaar gemeld over informatie en bewijzen te beschikken, maar werd hierover nooit teruggebeld.

,,Het is heel vervelend. Van Gelder stond wel op de lijst van mensen die zou worden teruggebeld, maar haar nummer is kwijtgeraakt'', zegt de NMa-woordvoerder. ,,Inmiddels zijn de interne procedures verbeterd, zodat herhaling kan worden uitgesloten.''

Eind vorig jaar opende de NMa een speciale kliklijn voor meldingen over vermeende bouwfraude. In juni werden formulieren verspreid die het makkelijker moesten maken bouwfraude aan te geven. Sinds de opening van de kliklijn heeft de NMa tachtig tips binnengekregen.

In januari overhandigde Amsterdam de NMa vertrouwelijke e-mails van het bouwbedrijf Heijmans, waaruit prijsopdrijving in de aanbesteding zou kunnen blijken. Heijmans heeft dit altijd ontkend. Sinds de overhandiging van die correspondentie heeft de gemeente, ook na herhaald aandringen, niets van de NMa vernomen. Scheidend NMa-directeur-generaal A. Kist zou volgens Dales hebben toegezegd Amsterdam te steunen bij het onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij de aanbestedingen van de metrolijn-bouwprojecten. De NMa wilde, hangende het parlementaire onderzoek, niet reageren.

Morgen bespreekt de enquêtecommissie de gang van zaken rond de aanbesteding van de NoordZuidlijn onder de Amsterdamse binnenstad.

[Vervolg ACHTERGROND: pagina 2]

NMA

Verkeerde e-mails

[Vervolg van pagina 1]

Begin dit jaar ontvingen diverse gemeentelijke diensten per abuis verstuurde e-mails van het bouwbedrijf Heijmans. Daarin werd het Franse bouwbedrijf Soletange opgedragen niet in zee te gaan met het Duitse bouwbedrijf Max Bögl omdat al afspraken met Heijmans waren gemaakt. Bögl werd na het bieden van een uitzonderlijk lage prijs voor een van de te bouwen metrostations uitgenodigd mee te dingen naar de bouw van twee andere stations.

Amsterdam zag in de correspondentie het vermoeden bevestigd van prijsafspraken en maakte daarvan melding bij justitie en de NMa. Voor justitie was de correspondentie geen aanleiding tot onderzoek. Het NMa-onderzoek wordt overigens bemoeilijkt door gebrek aan medewerking van een aantal bouwbedrijven, waaronder Heijmans. Die bedrijven weigeren medewerkers beschikbaar te stellen voor ondervraging. De NMa heeft met boetes gedreigd als de bedrijven volharden in hun opstelling.

installatiekartelpagina 13

www.nrc.nl dossier bouwfraude

    • Jos Verlaan
    • Freek Staps