Verbanning

Met het recente `ballonnetje' van LPF-minister Nawijn in een vraaggesprek met de GPD-bladen, om criminele Nederlanders de ongrondwettelijke straf van verbanning op te leggen op grond van het feit dat ze van `buitenlandse' afkomst zijn, is een grens overschreden die nooit overschreden mag worden, willen we het schrikbeeld van vervolging op grond van etnische afkomst verre van ons houden (NRC Handelsblad, 23 augustus).

Onderscheid maken tussen `Nederlanders' en `Nederlanders' op basis van afkomst, en op die basis een bepaalde groep Nederlanders strafrechtelijk anders behandelen, is niet alleen in strijd met artikel 1 van onze Grondwet (en inderdaad met vele internationale verdragen), maar ook met elk gelijkheidsbeginsel en daarmee met een fundament van onze zogenaamde beschaving waar Fortuyn zich tegenover de zogenaamde `achterlijke islam' zo graag op beriep. Gelukkig is het inderdaad juridisch onhaalbaar. Mocht dit walgelijke plan ooit werkelijkheid worden, dan verban ik (partner van een Nederlandse van buitenlandse afkomst en aanstaand vader) mijzelf liever meteen vrijwillig in de hoop dat er dan nog landen zijn waar politieke vluchtelingen niet meteen bij voorbaat als ,,economische gelukzoekers'' worden teruggestuurd. Van Nagel en co hoor je niets meer maar Nederland wordt op deze manier wel met de de dag onleefbaarder.