Portakabin

In de laatste alinea van het artikel onder de kop `De Portakabin gaat de frisbee achterna' (NRC Handelsblad, 10 augustus) staat onder meer: ,,Bovendien behoort de merknaam ook nu al tot de spreektaal.''

De president van de rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 25 januari 2001 uitdrukkelijk bepaald dat het merk `Portakabin' níet kan worden beschouwd als soortnaam, en dus ook niet tot de gewone spreektaal behoort. De president heeft hier nog aan toegevoegd dat het voor zijn oordeel niet uitmaakt of de woorden portacabin en portakabin in een woordenboek zijn opgenomen. De conclusie van voornoemd artikel, dat het merk Portakabin nu al tot de spreektaal zou behoren, is dan ook niet in overeenstemming met de geldende rechtspraak.