Kamerlid LPF veertien dagen op non-actief gesteld

Het fractiebestuur van de LPF heeft Kamerlid Cor Eberhard voor veertien dagen van zijn woordvoerderschappen economische zaken en ict ontheven. Eberhard staat daarmee ,,op non-actief'', zo heeft scheidend fractieleider Mat Herben vanmiddag bekendgemaakt. Hij moet binnen twee weken beschuldigingen weerleggen dat hij zich in het verleden schuldig heeft gemaakt aan diefstal en verduistering. De LPF-fractie gaat zelf ook het verleden van Eberhard onderzoeken.

Het LPF-fractiebestuur had Eberhard vanmorgen ontboden om uitleg te geven over een publicatie in het Algemeen Dagblad dit weekeinde, waaruit blijkt dat hij tweemaal is veroordeeld, wegens diefstal en verduistering. Het fractiebestuur wil ook opheldering over de beschuldiging dat Eberhard bij zijn overstap van Leefbaar Nederland naar de LPF dit voorjaar het complete ledenbestand van LN heeft meegenomen. Ook LN-fractievoorzitter Teeven heeft daarover om opheldering gevraagd. Eberhard zou het bestand van LN hebben gebruikt voor het werven van regiocoördinatoren voor de LPF en voor campagnes met e-mails, deels onder valse naam.

Kamerlid Harry Wijnschenk, die Herben op 1 september opvolgt als fractievoorzitter, noemde Eberhard vanmorgen voor dat overleg ,,een over-de-grensgeval'' met wie hij wegens diens ,,levenshouding'' ,,geen basis voor verdere samenwerking'' zag. Na overleg in het fractiebestuur schortte hij dit oordeel vanmiddag veertien dagen op. Wijnschenk hoopt dat Eberhard met een officiële verklaring van goed gedrag door de autoriteiten zal komen, zei hij vanmiddag. Hij noemde het vanmorgen een ,,politieke doodzonde'' als Eberhard, die ook tegen hem heeft ontkend een strafblad te hebben, daarover blijkt te hebben gelogen.

Volgens Herben is de beschuldiging aan het adres van Eberhard ,,oude informatie''. Eberhard kwam eerder in opspraak, onder meer omdat Leefbaar Nederland hem ervan beschuldigde een plaats op de kieslijst voor de Tweede Kamer bij LN te hebben willen kopen met 50.000 euro. Eberhard, die naar eigen zeggen rijk geworden is van de exploitatie van seks-sites, raakte op het partijkantoor van de LPF in Rotterdam slaags met collega Harry Smolders. Eberhard beschuldigde hem en bestuurslid Langendam van seksuele intimidatie.