Houten huizen in veen opgegraven

Het Archeologisch Diensten Centrum (ADC) heeft in het Zeeuwse Ellewoutsdijk in de gemeente Borsele de resten van enkele houten huizen uit de Romeinse tijd blootgelegd. Door de natte omstandigheden in het veen zijn de resten goed geconserveerd. Het ADC vond op vijftig meter van elkaar de resten van drie huizen uit het begin van de tweede eeuw na Christus. Ook troffen ze houten hekken, haarden en een waterput aan. In de nederzettingen woonden inheemse boeren die contact hadden met de Romeinen. Dat blijkt volgens het ADC uit het Romeinse aardewerk en de munten die ook werden gevonden.