Geweldloos roken

Het is niet meer zo leuk om in een coffeeshop te staan als vroeger, zeggen ze in Ede. De regeltjes worden aangescherpt, de gemeente wordt lastiger, en voordat je het weet ben je politieagent in je eigen coffeeshop. Sta je niets anders te doen dan op te letten dat alleen mensen ouder dan achttien jaar hasj en wiet kopen; dat er geen pilletjes of harddrugs worden verhandeld of dat iemand daarover in zijn mobiele telefoon afspraken maakt; dat niemand stennis loopt te maken en de buurt tot last is.

Als zulke dingen in jouw coffeeshop gebeuren en de politie ziet dat, tijdens een van de vele reguliere controles of wanneer een politieman in burger zogenaamd als klant de overige bezoekers in de gaten houdt, dan ben je als coffeeshophouder aansprakelijk en dan bestaat de kans dat de burgemeester van Ede je een waarschuwing geeft of je vergunning intrekt. Geen wonder dat het moeilijk is om personeel te vinden, vertellen de klanten en de verkoopster van coffeeshop Relax. Wie in een coffeeshop wil gaan werken, wordt bovendien gescreend alsof het een baan bij de BVD betreft, en ook moet je nog eens op cursus om te leren omgaan met verslaving.

Het is allemaal strenger geworden in Ede. Eigenaar Rijk van Holland van coffeeshop Kink vertelt dat hij jarenlang regelmatig plezierig overleg voerde met de gemeente en de wijkagent, maar dat hij een half jaar geleden, pal na het aantreden van de nieuwe burgemeester Robbertsen, plotseling bezoek kreeg van een stel politiemensen die hij nog nooit gezien had, en die een grote voorraad softdrugs in beslag namen en de kas leeghaalden. Dit omdat zij vaststelden dat er veel meer hasj en wiet in de winkel lag dan de afgesproken halve kilo. Een schadepost van tienduizenden euro's voor Van Holland, die na nog een paar van zulke grappen zijn coffeeshop wel kan opdoeken.

Jazeker, zeggen de cannabisgebruikers in Ede, het is hun bekend dat de gemeente een uitsterfbeleid voert en het aantal van vier coffeeshops tot één of zelfs nul wil reduceren. Maar verstandig vinden ze dat niet. Want wat zal er straks gebeuren met al die jongeren die gewoon een joint willen roken en een praatje met hun vrienden maken in hun favoriete coffeeshop? Die moeten misschien naar die ene overgebleven coffeeshop, waar verschillende groepen ruzie met elkaar zullen maken, of ze gaan op straat rondhangen en zullen daar overlast veroorzaken. En de handel zal hoe dan ook blijven.

De woordvoerder van de burgemeester van Ede stelt daar tegenover dat het ontmoedigingsbeleid wel degelijk kan leiden tot minder cannabisgebruik onder jongeren. Zoals ook het uitgaansgeweld door het ophangen van camera's in het centrum van Ede niet slechts is verplaatst, maar daadwerkelijk afgenomen. Dat is een onzinnige vergelijking, vinden de klanten van coffeeshop Relax, want roken is geen geweld, wij zitten alleen maar braaf een joint te roken, wij doen niemand kwaad.