Financiële positie scholen slechter

De financiële positie van scholen in het voortgezet onderwijs verslechtert. De kosten voor onder meer huisvesting en computers nemen sneller toe dan de inkomsten die de schoolbesturen krijgen uit extra subsidies. Dat staat in een inventarisatie van de gezamenlijke besturenorganisaties en de vereniging voor schoolleiders, VVO. Volgens de inventarisatie van jaarrekeningen van de scholen zijn de kosten sinds 1999 gemiddeld met circa 20 procent gestegen, terwijl de overheid gemiddeld ongeveer 15 procent subsidie per school extra beschikbaar heeft gesteld. Volgens de scholen hebben onderwijsvernieuwingen, zoals het Studiehuis, veel geld gekost. Veel scholen zeggen geld dat eigenlijk bestemd is voor personeelskosten, uit te geven aan extra computers of huisvesting.