Enquêtecommissie trekt conclusies te vlug, zegt bouwraad

De parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid ,,trekt te vlug conclusies''. Dat vindt de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Volgens secretaris J. van Eimeren van de raad was het gesprek met de enquêtecommissie eerder deze zomer ,,een aanval. En dat terwijl het daaraan voorafgaande gesprek met de technische staf van de commissie wel redelijk objectief was.''

Een omstreden beslissing van de Raad van Arbitrage stond vanmiddag op het programma van de enquêtecommissie. Twee verhoren zouden in het bijzonder ingaan op de bouw van de waterkering bij Kampen. Bij de aanbesteding voor dit bouwproject lagen de offertes ver boven het budget van de opdrachtgever, Waterschap Groot Salland. Daarop gaf het waterschap de opdracht aan een niet bij de aanbesteding betrokken bouwer. De bouwonderneming die de laagste prijs had geboden, vocht dit aan bij de Raad van Arbitrage, en won de zaak. Het Waterschap, en volgens Van Eimeren ook de enquêtecommissie, neemt dit de raad kwalijk.

Van Eimeren: ,,Het zou best kunnen dat in die zaak prijsafspraken zijn gemaakt, maar daarvan weet ik niets. Ik vind het ook niet juist dat de raad als rechterlijke macht hier ter verantwoording geroepen wordt door de commissie als wetgevende macht. Dat hoort gescheiden te zijn.'' De commissie was vanochtend wegens het afnemen van verschillende verhoren niet bereikbaar voor commentaar.

De raad kreeg vorige week ook al kritiek tijdens het verhoor van oud-aannemer M. Swart. Die stelde dat de raad de schijn van belangenverstrengeling gewekt heeft, met name doordat aannemers, ingenieurs en architecten zitting hebben in de raad, die geschillen in de bouw moet beslechten. Van Eimeren: ,,Natuurlijk zitten er met name bouwers in. Wat wilt u dan? Je zou ook kappers deel kunnen laten uitmaken van de raad, maar dan is alle deskundigheid weg.''

De Raad van Arbitrage ziet geen rol voor zichzelf weggelegd in het oplossen van bouwfraude-zaken. Dat zou de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) moeten doen, volgens Van Eimeren. De NMa heeft, in tegenstelling tot de raad, wel mogelijkheden ,,zelf op onderzoek uit te gaan, invallen te doen en spulletjes te verzamelen.'' De raad kan slechts constateren dat de prijzen opvallen, maar heeft geen middelen daarnaar onderzoek te doen.

www.nrc.nl: dossier Bouwfraude