China verwacht meer regen

Vanmorgen is er opnieuw zware regen gevallen boven het Meer van Dongting in de Zuid-Chinese provincie Hunan. Ook voor de komende dagen wordt regen voorspeld.

Daarmee neemt het gevaar van ernstige overstromingen rond het meer opnieuw toe, na de aanvankelijke opluchting van dit weekeinde.

Toen leek het er juist naar dat het ergste gevaar was geweken. Het waterpeil begon gisterochtend voor het eerst te zakken, nadat een vloedgolf in de rivier de Yangtze het meer in de nacht van zaterdag op zondag passeerde zonder noemenswaardige schade aan te richten. Ook de miljoenenstad Wuhan bleef vanmorgen bij het passeren van de golf een ramp bespaard.

Niet alleen de dijken rond het meer, maar ook dijken langs vier grote rivieren die in het meer uitmonden, raken steeds meer verzadigd.

De Chinese televisie vertoonde beelden van water dat achter de dijken uit de grond opborrelt. Het water heeft een weg gevonden door de voet van de poreuze dijken, en spoelt zo de fundamenten onder de dijken vandaan.

Ook komen er meldingen van afbrokkelende dijken en kleine dijkbreuken.

De Chinese overheid heeft volgens eigen zeggen sinds de grote overstromingen van 1998, toen er zo'n vierduizend doden vielen, zeker één miljard dollar uitgegeven aan dijkversterking en -herstel en aan herbebossing. De nieuwe bomen moeten de grond aan de bovenloop van de rivier de Yangtze vasthouden, zodat er minder zand en slib in de rivieren en meren terechtkomt.

Volgens China zal de aanleg van de omstreden Drie Klovendam in de Yangtze ertoe leiden dat er na 2009 geen grote overstromingen meer zullen plaatsvinden. Door de aanleg van een 185 meter hoge dam moet het grootste kunstmatige waterreservoir ter wereld ontstaan, dat als een enorme buffer kan dienen voor al het overtollige water van de Yangtze.

Buitenlandse deskundigen hebben echter veel bezwaar tegen de dam, omdat die een verwoestend effect zou hebben op de flora en fauna in het gebied. Boeren worden gedwongen om te verhuizen naar minder goede landbouwgronden. De Wereldbank heeft geweigerd om steun aan het project te verlenen. China ziet de stuwdam echter als de beste manier om definitief af te rekenen met de verwoestende overstromingen de het land vrijwel jaarlijks teisteren.