Bevolking groeit steeds minder sterk

In de eerste helft van dit jaar is de bevolking minder sterk gegroeid dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dit vooral door dalende immigratie.

In de eerste helft van dit jaar bedroeg de groei 39.000. In diezelfde periode van 2001 nam de bevolking met 51.000 mensen toe. Het CBS schat dat de totale groei van de bevolking dit jaar uitkomt op 102.000. Vorig jaar groeide de bevolking met 118.000. Dat was al een daling ten opzichte van piekjaar 2000 toen er 123.000 nieuwe Nederlanders bijkwamen. De daling die vorig jaar heeft ingezet, zet zich nu versterkt voort.

Volgens het CBS houdt de daling van de immigratie verband met de minder gunstige economische omstandigheden en de afname van aantallen asielzoekers.

In 2001 kwamen er 133.000 immigranten naar Nederland. Op basis van het aantal immigranten in de eerste helft van 2002, verwacht het CBS dat het totaal aantal immigranten dit jaar uitkomt op 123.000. De sterkste daling doet zich voor bij Antillianen en Arubanen, van 8.300 in 2001 naar vermoedelijk 6.100 aan het einde van dit jaar.

Naar verwachting emigreren er dit jaar 82.000 mensen, tegen 77.000 in 2001. De stijging van de emigratie is vooral toe te schrijven aan de toename van het aantal in Nederland geboren personen dat zich in het buitenland vestigt. Volgens het CBS is deze groep heel divers. ,,Er zijn boeren, studenten en pensionada's bij'', zegt CBS-demograaf J. Latten.

Daarnaast keren meer immigranten uit landen van de Europese Unie terug naar hun geboorteland. Ook stijgt het aantal terugkerende Antillianen, Arubanen en Surinamers.

Volgens Latten is het logisch dat er veel mensen vertrekken nadat er ,,jarenlang grote groepen mensen deze kant op zijn gekomen''. Het CBS ziet een relatie tussen de toenemende emigratie en het afnemende aantal vacatures en het tanende consumentenvertrouwen.