Baker tegen Irak-aanval van VS alleen

De Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken, James Baker, heeft de regering-Bush gewaarschuwd niet zonder bondgenoten een oorlog tegen Irak te beginnen.

Baker schaart zich daarmee in de rij van Republikeinen en oud-regeringsfunctionarissen, die tegen een unilaterale Amerikaanse aanval op Bagdad zijn om het regime van Saddam Hussein omver te werpen. Baker, minister van Buitenlandse Zaken in de regering van president Bush sr. tijdens de Golfoorlog (1991) en nog steeds invloedrijk, uitte gisteren zijn kritiek op de huidige regering in een opiniestuk in The New York Times.

Baker waarschuwt dat de politieke en economische kosten van het ten val brengen van Saddam Hussein veel groter zijn als de Verenigde Staten alleen opereren. Hij roept de Amerikaanse regering op een brede internationale coalitie te bouwen. Baker, een vriend van Bush sr., speelde een sleutelrol bij het formeren van de internationale coalitie tijdens de Golfoorlog, die circa veertig landen omvatte en circa 60 miljard dollar kostte.

Baker meent dat regimeverandering in Irak alleen maar met militair geweld kan worden bereikt. ,,Als we het regime in Irak gaan veranderen, zullen we het land militair moeten bezetten. De kosten daarvan kunnen politiek, economisch en in termen van slachtoffers groot zijn'', schrijft Baker. ,,Zij zullen worden verkleind als de president een internationale coalitie achter de inspanning samenbrengt.'' Hoewel de VS ,,zeker kunnen slagen'' in het ten val brengen van Saddam Hussein, ,,moeten wij ons best doen om het niet alleen te hoeven doen en de president moet het advies van die degenen dit bepleiten afwijzen'', aldus Baker.

Baker vindt dat de VS eerst moeten streven naar een resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, die eist dat Irak akkoord gaat met ,,indringende'' inspecties van Iraks massavernietigingswapens, met militair ingrijpen als stok achter de deur. Als dat niet lukt in de Veiligheidsraad bij gebrek aan steun van andere landen, kunnen de VS alsnog de kosten tegenover het voordeel van alleen-optreden afwegen.

Bakers voorstel kreeg gisteren steun van enkele Republikeinse en Democratische senatoren als respectievelijk Arlen Specter en Bob Graham. Eerder hebben Republikeinse kopstukken als Kissinger, Scowcroft en Eagleburger ook al waarschuwingen of kritiek geuit op een mogelijk eenzijdige aanval van de VS op Irak. Witte-Huisjuristen hebben geconcludeerd dat president Bush geen goedkeuring van het Congres nodig heeft voor een aanval op Irak, zo blijkt uit The Washington Post van vandaag. Volgens regeringsfunctionarissen is de resolutie van 1991, die destijds Bush sr. het gezag gaf om op te treden tegen Irak, nog steeds van kracht is. Maar een woordvoerder van Bush hield vol dat de president het Congres zal consulteren inzake een aanval, zoals Bush vorige week ook heeft gezegd.