Weinig kennis over `bachelor/master'

Een kwart van de aankomende studenten in het hoger onderwijs heeft geen idee waartoe het bachelor-masterstelsel wordt ingevoerd. Dat staat in een onderzoek dat het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) gisteren heeft verricht.

Van de aankomende hbo-studenten geeft 54 procent aan `bekend' te zijn met de structuurwijziging. In het wetenschappelijk onderwijs is dat percentage 95.

Veel hbo-studenten (38 procent) zeggen niet te zijn voorgelicht over het bachelor-masterstelsel. Wat de reden is van de onderwijsvernieuwing weet 31 procent van de aankomende hbo-studenten en 57 procent van de wo-studenten. Over de gevolgen van het nieuwe stelsel voor studenten heeft 62 procent van de aankomende hbo-studenten en 38 procent van de wo-studenten geen idee.

Het komende studiejaar wordt aan de eerste hogescholen en universiteiten de Angelsaksische bachelor/masterstructuur ingevoerd om diploma's internationaal beter te kunnen vergelijken en het hoger onderwijs concurrerender te maken. De eerste drie jaar bestaan uit een brede `bachelorsfase', op universiteiten gevolgd door een mastersfase van meestal één jaar. Studenten moeten zich dan specialiseren. De nieuwe titel `master' komt in plaats van de huidige titel `doctorandus'. Voormalig minister Hermans (Onderwijs) sprak met 29 Europese collega's af op termijn één onderwijsstructuur te vormen.

Volgens voorzitter L. van Beek van het ISO ontbreekt het aan goede voorlichting aan studenten. ,,Ze hebben daardoor vaak geen idee wat hun te wachten staat. Veel universiteiten en hogescholen veranderen ook de inrichting van het onderwijs, maar lichten studenten daar niet altijd goed over voor. Vaak worden er wel folders uitgegeven, maar die zijn zo stoffig dat studenten die gauw terzijde leggen.''

Het ISO en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) pleitten een paar maanden geleden voor uitstel van de invoering, omdat het hoger onderwijs er nog niet klaar voor zou zijn. Nederland voert de Angelsaksische onderwijsstructuur als één van de eerste Europese landen na het Verenigd Koninkrijk in.

THEMA: Bijlage over bachelor/master