WEBSITES

Internet is een goed medium om meer te weten te komen over de herinrichting van het hoger onderwijs. Een overzicht:

Ministerie Het ministerie van OCW heeft een van de meest complete websites over de invoering van de bachelor-masterstructuur. Met onder meer wetsvoorstellen, Kamervragen, brochures, rapporten, toespraken en links naar andere websites. www.minocw.nl/bachelor.

Lsvb Goede tweede is de website van de Landelijke Studenten Vakbond, Lsvb. Deze website biedt basale informatie over de werking van het nieuwe onderwijssysteem en een korte historische schets. Verder kritiekpunten, een lijst met veel gestelde vragen en een handige woordenlijst.

www.lsvb.nl.

NACEE De invoering van het bachelor-mastersysteem is mede bedoeld om de uitwisseling tussen universiteiten wereldwijd te vergemakkelijken. Een van de organisaties die zich daar al jaren voor inzet is de Netherlands America Commission for Educational Exchange in Amsterdam. Via de NACEE kunnen studenten aan Nederlandse hogescholen en universiteiten een of meerdere jaren studeren in de Verenigde Staten. Voor mogelijkheden en toelatingseisen zie de website.

www.nacee.nl.

VSNU Wie wil weten welke universiteiten per september 2002 met een bacheloropleiding beginnen doet er goed aan de website van de Vereniging van Universiteiten te bezoeken. Zo gaat de Erasmus Universiteit in Rotterdam met 18 nieuwe bacheloropleidingen van start en de Katholieke Universiteit Nijmegen met 47.

www.vsnu.nl.

HBO-Raad HBO-studenten die meer willen weten over de invoering van de bachelor-masterstructuur op hogescholen, kunnen terecht op de website van de HBO-Raad. De website biedt summiere, maar onontbeerlijke informatie over bijvoorbeeld titulatuur, doorstromingsmogelijkheden, toelatingseisen en de kosten van opleidingen.

www.hbo-raad.nl.

Nuffic Is een bachelordiploma van de Erasmus Universiteit straks evenveel waard als een bachelordiploma van de Universiteit van Edinburgh? Wie een antwoord wil op die vraag kan terecht op de website van de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs.

www.nuffic.nl