Water en politiek

Met instemming heb ik het hoofdcommentaar van 15 augustus `Water en Politiek' gelezen. Twee feiten kloppen echter niet. Er zijn binnenkort wel degelijk nationale verkiezingen in Slowakije. Tegelijk met die in Duitsland. In Bratislawa zou men ontstemd raken over de vaststelling dat het land zich aan het opmaken is voor de vestibule van de EU. De suggestie dat Tsjechië een voorsprong heeft op Slowakije spoort niet met de stand van de onderhandelingen met beide kandidaat-lidstaten. Zij gaan min of meer gelijk op.

    • Jan Marinus Wiersma
    • Lid Europees Parlement