WAT VERANDERT ER?

Vanaf september 2002 wordt aan Nederlandse hogescholen en universiteiten stapsgewijs een nieuw onderwijsstelsel ingevoerd: het bachelor-mastersysteem. De belangrijkste feiten op een rij:

Wat gaat er veranderen?

Nu kennen Nederlandse universiteiten maar één opleiding, bestaande uit een propedeusefase en een doctoraalfase. Vanaf september worden veel van de huidige vier- en vijfjarige WO-opleidingen vervangen door een driejarige bacheloropleiding en een één- of tweejarige masteropleiding. De veranderingen aan hogescholen zijn minder ingrijpend. Daar worden de vierjarige HBO-opleidingen vanaf september vervangen door vierjarige bacheloropleidingen. Een aantal hoge scholen biedt daarnaast ook masteropleidingen aan. Anders dan de WO-studenten die in september afstuderen, krijgen de laatstejaars HBO-studenten in september 2002 al hun bachelordiploma uitgereikt.

Hoe gaat de bacheloropleiding eruit zien?

Dat varieert. Een aantal bacheloropleidingen krijgt een breed, wetenschappelijk karakter. Andere studies krijgen een meer specialistisch karakter. Vrijwel alle Nederlandse bacheloropleidingen zullen het onderwijs in de eigen taal geven.

Hoe gaat de masteropleiding eruit zien?

Tijdens de masteropleiding kunnen bachelors hun kennis verder uitbouwen en verdiepen. Sommige masteropleidingen zullen zich richten op het bedrijfsleven, andere op de wetenschap. Bachelors van verschillende disciplines kunnen zich bij een en dezelfde masteropleiding inschrijven. Engels wordt naar verwachting bij het merendeel van de masteropleidingen de voertaal.

Waarom het huidige onderwijssysteem veranderen?

De Europese ministers willen de onderwijsgraden in het hoger onderwijs beter vergelijkbaar maken. Nederlandse studenten zullen daardoor makkelijker een opleiding aan een buitenlandse universiteit kunnen volgen. Maar ook in Nederland zelf moet de doorstroming van hogescholen naar universiteiten worden vergemakkelijkt. HBO-studenten met een bachelordiploma kunnen zich in de toekomst inschrijven bij universiteiten voor een masterprogramma. Mits er geen beperkingen gelden. Zo zullen veel universiteiten eisen dat een HBO-bachelor eerst een zogenoemd `schakelprogramma' heeft doorlopen. Andere universiteiten zullen bachelors van hogescholen pas toelaten als ze eerst enkele jaren werkervaring hebben opgedaan. De verwachting is dat vooral de gerenommeerde universiteiten in de Randstad een selectief toelatingsbeleid zullen hanteren voor hun masteropleidingen.

Welke titel krijgt de afgestudeerde?

De titels meester, doctorandus en ingenieur blijven gewoon bestaan. Als afgestudeerde kies je zelf of je de Nederlandse titel of de internationale graad wilt voeren. Wie de universitaire opleiding heeft afgerond, mag zich Bachelor of Arts (BA) of Bachelor of Science (BSc) noemen. Alfa- en gammastudenten krijgen het achtervoegsel `arts', bèta- en techniekstudenten het achtervoegsel `science'. De universitaire masteropleiding wordt bekroond met de graad Master of Arts (MA) of Master of Science (MSc).

Wanneer moet het systeem zijn ingevoerd?

Onderwijsministers uit 29 Europese landen tekenden in 1999 in Bologna een verklaring waarin werd afgesproken dat het master-bachelorsysteem uiterlijk in 2009 overal moet zijn ingevoerd. Nederland loopt voorop bij de uitvoering van het nieuwe onderwijssysteem. Het merendeel van de Nederlandse universiteiten en hogescholen biedt vanaf september 2002 al een master- of bacheoloropleiding aan.