VEEL GESTELDE VRAGEN

Door de invoering van het bachelor-master systeem ondergaat het Nederlandse hoger onderwijs een metamorfose. Wat gaat er veranderen? De meeste gestelde vragen op een rij.

Verandert de duur van de opleidingen?

Voor studenten die nu aan een hogeschool studeren verandert de duur van de opleiding niet. Wie aan een universiteit studeert, kan ervoor kiezen om na de bachelorfase te stoppen met zijn studie. De student kan ook doorstuderen voor het masterdiploma. De bachelorfase plus de masterfase duren meestal net zo lang als de reeds bestaande vier- of vijfjarige opleidingen.

Heeft de invoering van de bachelor-master structuur consequenties voor de studiefinanciering?

Voor zittende studenten kan dit inderdaad het geval zijn. Momenteel heeft de student een diploma nodig om de beurs om te zetten van een lening in een gift. Sommige zittende studenten zullen de overgang naar de bachelor-master structuur meemaken. Hierdoor zullen zij in het nieuwe stelsel afstuderen, waardoor zij mogelijk al bij het behalen van het bachelordiploma hun lening kunnen omzetten in een gift. Voor studenten die een masterdiploma willen behalen, is dit echter af te raden; nadat de lening is omgezet in een gift heeft de student namelijk geen recht meer op studiefinanciering. De lening kan ook omgezet worden in een gift nadat het masterdiploma is behaald.

Blijft het huidige studiepuntensysteem bestaan?

Met de invoering van de bachelor-master structuur gaan de Nederlandse universiteiten en hogescholen over op een nieuw studiepuntensysteem, het zogenaamde European Credit Transfer System. In het huidige systeem bestaat een studiejaar uit 42 studiepunten. In het Europese gestandaardiseerde studiepuntensysteem bestaat een studiejaar uit 60 studiepunten, hetgeen overeenkomt met 1680 studie-uren. Het huidige studiepunt is 1,43 European credits waard. De studielast van alle huidige modulen wordt omgerekend naar het nieuwe systeem.

Hoeveel 'European credits' moet een student behalen voor een diploma?

In de Wet voor het Hoger Onderwijs is de studielast voor bachelors en masters vastgelegd, uitgedrukt in `European credits'. Wie een bachelordiploma wil behalen, moet 180 studiepunten verzamelen. Een master bedraagt 180 studiepunten voor Geneeskunde, 120 studiepunten voor alle bètaopleidingen en 60 studiepunten voor de andere opleidingen. Er zijn uitzonderingen, zoals de tweejarige masteropleiding tot eerstegraadsleraar en de onderzoeksmasters.

Komt er voor alle opleidingen een semesterindeling?

Alle onderwijsprogramma's in Nederland worden ingericht in semesters. In de meeste Europese landen is dat al het geval. Met de semesterindeling is het makkelijker om tijdelijk aan een andere universiteit binnen of buiten Nederland te studeren. De semesterindeling wordt tegelijkertijd met de overgang naar de bachelor-master structuur ingevoerd.

Hoe lang kan de student het huidige programma blijven volgen?

Dat is afhankelijk van het tempo waarin de opleiding de overgang naar het nieuwe stelsel zal voltooien. De student kan terechtkomen in de overgang van het huidige systeem naar het bachelor-master systeem, maar mag hier geen hinder van ondervinden.

Blijven alle huidige opleidingen bestaan?

De meeste opleidingen blijven in gewijzigde vorm bestaan. De onderwijsinstellingen zijn verplicht studenten met een bachelordiploma toe te laten tot minimaal één masteropleiding. Voor alle andere masters mogen zij extra selectie toepassen. Ook mogen instellingen het aantal studenten per masteropleiding beperken.

Verschilt een bachelordiploma van het hbo van een bachelordiploma van de universiteit?

De bachelordiploma's van het hbo en van de universiteit hebben een gelijke waarde, maar de inhoud verschilt. Een bachelordiploma van het hbo is beroepsgeoriënteerd, een bachelordiploma behaald aan de universiteit is academisch georiënteerd. Een bachelordiploma van het hbo verschaft dan ook niet automatisch toegang tot een verwante masteropleiding aan de universiteit, en omgekeerd.

Blijft er verschil tussen hogeschool en universiteit?

Hoewel de bachelordiploma's gelijkwaardig zijn, blijven er verschillen in oriëntatie. Daarnaast blijft er verschil tussen de naamgeving van de titels. Wie een opleiding aan de universiteit afrondt, krijgt de titel bachelor of master met de toevoeging `of Arts' danwel `of Science'.

Kan een student die zijn bachelordiploma nog niet op zak heeft al wel aan een masteropleiding beginnen?

Als de student een substantieel gedeelte van de bacheloropleiding heeft afgerond, kan hij in principe aan een masteropleiding beginnen.

Kunnen huidige hbo afgestudeerden zo een masteropleiding beginnen?

Doordat het hbo een nadrukkelijke beroepsoriëntatie heeft, geeft het huidige hbo-diploma niet automatisch toegang tot een verwante masteropleiding. Wel worden er zoveel mogelijk arrangementen aangeboden om de overstap toch te kunnen maken.