PITTIG

Naam: Florentine van Lookeren Campagne (24)

Woonplaats: Den Haag

Universiteit: University of Edinburgh (Groot-Brittannië)

Graad: Bachelor of Arts (geschiedenis)

Beroep: stafmedewerker griffier bij provincie Zuid-Holland

,,In het jaar 1998-1999 heb ik een jaar aan de University of Edinburgh gestudeerd. Waarom Edinburgh? Ik had gehoord dat het geschiedenisonderwijs in Groot-Brittannië hoog staat aangeschreven. Bovendien leek zo'n ervaring mij heel blikverruimend.

,,En inderdaad: het Britse hoger onderwijs is pittig. Ik herinner me dat ik ellenlange werkstukken moest schrijven – over hoe Bernard Shaws Ierse identiteit in zijn werk tot uiting kwam, dat soort zaken. Er werd veel gediscussieerd, vaak in kleine groepjes.

Van studenten aan Nederlandse universiteiten wordt enkel verwacht dat zij zich bekwamen in het geven van presentaties. Presenteren is ook een gave, maar het vereist heel wat minder inspanning dan essays schrijven.

,,In Engeland wordt er ook meer getest dan in Nederland. Alle lesstof uit een studiejaar wordt in één tentamen geperst. Dat is schrikken, hoor! Maar het hoort bij het onderwijsklimaat. Docenten eisen veel, studenten zijn behoorlijkambitieus. Dat heb ik in Nederland wel anders meegemaakt.

,,Toch sta ik niet te juichen dat het bachelor-mastersysteem in Nederland wordt ingevoerd. De kracht van het Angelsaksische model is misschien dat je als student een brede basis krijgt. Als geschiedenisstudent leer je bijvoorbeeld iets over de politieke geschiedenis, de cultuurgeschiedenis en de middeleeuwse geschiedenis. Maar mis je daardoor later geen specifieke vaardigheden? Je weet van alles een beetje, maar van niets veel.

,,Een voordeel is wel dat de toekomstige bachelor- en masterstudenten veel meer aandacht en begeleiding krijgen dan nu het geval is. Je krijgt les in kleinere groepen, er is meer tijd om inhoudelijk op de materie in te gaan. Ook dat is natuurlijk wat waard.

Tja, laten wij er maar het beste van hopen.''