`Ontheffingen VS op staalimport niet voldoende'

De Europese Unie is nog niet tevreden met de laatste toezeggingen van de Verenigde Staten in de slepende `staaloorlog'. De jongste Amerikaanse uitzonderingen op importheffingen op buitenlandse staalproducten zijn weliswaar een stap in de goede richting, maar Brussel houdt vast aan zijn klacht bij de Wereldhandelsorganisatie WTO. Volgens de EU zijn de Amerikaanse heffingen in strijd met de vrijhandelsverdragen van de WTO. Washington kondigde in maart importheffingen op staalproducten van tussen de 8 en 50 procent aan. ,,De EU roept de VS op zo snel mogelijk de resterende illegale maatregelen in te trekken'', aldus eurocommisaris P. Lamy (Handel) gisteren. Half september vergaderen de EU-ministers van Handel over de vraag of de EU tegenmaatregelen moet nemen.