Oliedom

Redacteur J.M. Bik voert in zijn beschouwing `Provinciale dilemma's' (NRC Handelsblad, 20 augustus) tegen mijn diskwalificatie in Elsevier van de nieuwe staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking (vanwege `de oliedomme manier waarop zij zichzelf en haar partij voor het JSF-karretje heeft laten spannen') aan, dat dit geen verstandig criterium is. Het kabinet-Kok II en lange tijd ook PvdA-fractieleider Melkert waren eveneens vóór, om vele anderen niet eens te noemen. De `Tromp JSF-toets' zou dientengevolge bij hantering maar weinig kandidaat-bewindslieden hebben overgelaten. Aldus Bik.

Hij ziet echter over het hoofd dat ik het bijvoeglijk naamwoord `oliedom' alleen in verband met de argumentatie van mevrouw Van Ardenne heb gebruikt.