NuffiC EN BAMA

De Nuffic maakte zich al een een vroeg stadium sterk voor de invoering van het bachelor-masterstelsel in Europa. Nadat vier Europese onderwijsministers in mei 1998 tijdens een jubileumviering van de Sorbonne pleitten voor meer mobiliteit en samenwerking in het Europese hoger onderwijs, stelde Nuffic-directeur Pieter van Dijk dat de BaMa-structuur de waardering van het Nederlandse hoger onderwijs zou bevorderen en de erkenning van buitenlandse diploma's en graden in Nederland zou vergemakkelijken. Volgens Van Dijk zou het ,,relatief sterke'' Nederlandse hoger onderwijs meer buitenlandse studenten gaan trekken.