Normen en waarden staan centraal 1

De wijze waarop de bouwfraude op dit moment wordt behandeld door de parlementaire enquêtecommissie en door de media richt zich op het onoirbare gedrag van bouwbedrijven en met name de directies daarvan. Wanneer de tegenpartij de ambtenaren aan de beurt zijn, gaat het over omkoopbaarheid. In beide visies staan de moraal, normen en waarden centraal. Het waarom van het gedrag van beide partijen komt daarbij niet aan de orde, alleen de activiteiten die strijdig zijn met geldende moraal.

De oorzaken van het kennelijk structureel frauderen van grote en kleine bouwbedrijven en de redenen waarom er altijd ambtenaren te vinden zijn daar graag intrappen, zijn belangrijk genoeg om te weten. Dit geeft mogelijkheden de overtredingen bij de bron te bestrijden en daarna verdere overtredingen te voorkomen. Er kan dan beleid geformuleerd worden dat een gezonde relatie tussen overheden en bouwbedrijven stimuleert. Zodanig dat bouwbedrijven kunnen blijven voortbestaan en dat de overheid betaalt naar waarde van het geleverde. Beleid formuleren alleen op basis van de geschonden moraal neemt de oorzaak niet weg, sterker nog, zal het werkelijke probleem ondergronds laten voortwoekeren.

    • H.J.M. Offerman