NETWERK

Naam: Thédoor Melchers (26)

Woonplaats: Nijmegen

Universiteit: King's College (Londen)

Graad: Master of Laws

Beroep: advocaat bij Boekel De Nerée

,,Londen is het financieel-economische centrum van de wereld. Ik wist: als ik dáár een opleiding commercial financial law ga volgen, bouw ik een geweldig netwerk op.

,,En dat is ook gebleken. Ik ben nog geen jaar geleden aan King's College afgestudeerd – dankzij een beurs van de British Council – en beschik nu al over een groot en internationaal adressenbestand. Mijn studiegenoten van toen zijn nu collega's of cliënten. We bellen en e-mailen vrijwel dagelijks. Adviseren en helpen elkaar waar nodig. Het is, al bij al, een hechte kliek.

,,Waarom ik geen rechten aan een Nederlandse universiteit ben gaan studeren? In de eerste plaats is het percentage buitenlandse studenten aan Nederlandse universiteiten veel lager dan in Groot-Brittannië. En juist díe studenten vallen zo op door hun enorme drive en praktijkgerichte instelling. Het zijn vaak mensen die in eigen land al hebben gewerkt of een specialistische opleiding hebben genoten. Ze zijn kritischer en mondiger dan de doorsnee student. Dat spreekt mij aan.

,,Maar ook vakinhoudelijk verschilt het Britse hoger onderwijs sterk van het Nederlandse. Waar in Nederland vrijwel uitsluitend wordt gewerkt met probleemopgaven, staan in Groot-Brittannië de essay questions centraal. Er wordt een stelling geponeerd, twee academici geven hun mening en vervolgens moet jij er als student een logisch en juridisch doorwrocht betoog over schrijven.

King's College werd ook geregeld aangedaan door experts op een bepaald vakgebied. Mensen die theoretische problemen van praktische oplossingen voorzagen. En daar discussieerden wij dan uitvoerig in groepjes over. Anders dan in Nederland wordt van studenten geëist dat zij participeren in de les.

Al die dingen wens ik de Nederlandse student ook van harte toe. Maar laten wij realistisch zijn: ons land loopt wel ruim een eeuw achter!''

    • Danielle Pinedo