Nawijn: vrouwen beter beschermen

Allochtone mannen met een verblijfsvergunning die voor zware mishandeling van hun vrouw zijn veroordeeld, zouden ,,teruggestuurd'' moeten worden naar hun land van herkomst. Dit zegt LPF-minister Nawijn (Vreemdelingenbeleid) in reactie op het relaas van mishandelde allochtone vrouwen en hun hulpverleners in deze krant.

Nawijn werd gisteren nog fors bekritiseerd om zijn suggestie Marokkaanse criminelen met een Nederlandse paspoort uit te wijzen. Hij zei dit in een aantal regionale dagbladen. De hele Tweede Kamer, inclusief de LPF-fractie, wees dit af. Volgens premier Balkenende leidt de uitspraak ,,zeker tot een gesprek'' met Nawijn. ,,Dit kan niet'', zei hij na de ministerraad.

De Grondwet en het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens maken het uitzetten van criminelen met een Nederlands paspoort onmogelijk, aldus T. Spijkerboer, hoogleraar migratierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Nawijn zei gistermiddag ,,een signaal'' te willen geven. ,,Die functie heb ik als minister nu eenmaal. Er zijn zaken scheefgegroeid en we moeten terug naar een rechtsstaat. Op individuele basis moeten we mensen kunnen afwijzen. Daar blijf ik bij.''

Nawijn noemt het een ,,schrijnende'' misstand dat het vaak de mishandelde allochtone vrouwen zijn die het risico lopen het land te worden uitgezet als zij hun man willen verlaten. ,,Ik heb met die vrouwen te doen en vind dat de situatie zoals die nu is omgedraaid zou moeten worden.''

Om schijnhuwelijken tegen te gaan krijgen vrouwen die rechtstreeks uit hun land van herkomst naar Nederland komen om te trouwen een verblijfsstatus die afhankelijk is van de verblijfsvergunning van hun echtgenoot. Verlaten ze hun man, dan verliezen zij ook de verblijfsvergunning. Pas na drie jaar huwelijk kunnen vrouwen onder voorwaarden een zelfstandige verblijfsstatus krijgen.

Vrouwen die door hun man mishandeld worden blijven daardoor vaak noodgedwongen in hun macht en durven geen aangifte te doen, zo leert de ervaring in opvanghuizen. Ze hebben weliswaar een uitweg door op humanitaire gronden een verblijfsvergunning te vragen, maar in de praktijk blijkt deze procedure vaak ontoereikend of te tijdrovend.

De afhankelijke verblijfsvergunning geeft ,,een foute man alleen maar een steuntje in de rug'', beaamt hoogleraar Spijkerboer. Hij noemt Nawijns voorstel ,,moreel prachtig'', maar ziet toch meer in afschaffing van de afhankelijke titel of verkorting van de termijn van drie jaar. Een man kan volgens hem nog gevaarlijker worden als hij weet dat zijn vrouw hem het land kan laten uitzetten.

AFHANKELIJK: pagina 21