Ministerie weigert maatregelen tegen oud vet in diervoer

In Nederlands diervoeder wordt op grote schaal afgedankt frituurvet uit de horeca verwerkt, hoewel het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) al een jaar geleden oordeelde dat daardoor de veiligheid van het voer in gevaar kan komen.

In Nederland gaat nog jaarlijks zo'n 150 miljoen kilo afgedankt frituurvet van restaurants en snackbars het veevoer in. België verbood deze praktijk al in 1999, na de dioxinecrisis in dat land. Die brak uit nadat giftige transformatorolie door oud frituurvet was gemengd. Dat vervuilde vet ging het diervoer in. De crisis leverde België een strop op van 750 miljoen euro.

Nederland loopt dan ook onnodig risico, oordeelt het Belgische Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Een woordvoerder zei: ,,Waar het vet precies vandaan komt, is niet altijd bekend. Het verbieden van frituurvet is de enige oplossing.''

LNV zegt geen maatregelen te nemen in afwachting van een Europees verbod op afgedankte oliën en vetten in diervoer. Uit een deze maand door LNV aan het Productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO) gestuurde brief blijkt echter dat LNV al eind vorig jaar vond dat het gebruik van afgedankt `horecavet' in diervoeder niet meer veilig genoeg is ,,ondanks recente inspanningen en investeringen''. In de brief schrijft LNV dat ,,de veiligheid en de traceerbaarheid van gebruikte vetten en oliën, uit de maaltijdbereiding in de praktijk [niet] adequaat [kan] worden gewaarborgd.''

De Europese Commisie wil een verbod, maar een conceptrichtlijn (met daarin een verbod) is afgelopen zomer tegengehouden door Duitsland en Oostenrijk. Volgens een LNV-woordvoerder heeft Nederland niet tegengestemd. De woordvoerder: ,,Het staat in september opnieuw op de EU-agenda. Wij wachten dat af.'' De vetsector, vertegenwoordigd door het Productschap MVO, heeft bij LNV inmiddels aangedrongen op een overgangsregeling. Volgens het productschap is het verwerken van oud frituurvet wel veilig. Een verbod zou de horeca- en veevoedersector bovendien veel geld kosten.

FRITUURVET: pagina 2