Managers

In zijn artikel `De markt moet beter worden bewaakt' (NRC Handelsblad, 20 augustus) vestigt Van der Zwan terecht de aandacht op een nieuw maatschappelijk verschijnsel: de opkomst van de managerskaste. Ik heb dat in een Academisch Ziekenhuis, waar ik destijds als hoogleraar werkte, met verbazing mogen ervaren. Zij kwamen, als sprinkhanen, uit de lucht vallen, creëerden hun eigen behoefte (en salaris) en waren aan niemand verantwoording verschuldigd. Deskundigheid op het terrein van werken was niet nodig, verkondigden zij, alleen `ervaring met management'. Zij vielen iedereen lastig, belemmerden het werk en vermenigvuldigden zich snel. De indruk werd gewekt dat zij onvermijdelijk waren, dat er geen weg terug was, en dat je je maar het beste bij hen kon aansluiten. Zo lieten veel van mijn collega's zich ook de titel `manager' opplakken.

Het was geniaal van Burnham, dat hij deze ontwikkeling reeds 60 jaar geleden voorspelde, en merkwaardig (maar misschien ook juist niet) dat hij sindsdien in vergetelheid is geraakt. Hij gaf ook geen verklaring voor het door hem beschreven fenomeen. Die zal wel niet eenvoudig zijn, maar het is essentieel die te kennen, want zonder diagnose is een therapie erg moeilijk. Ook Van der Zwan geeft geen oplossing, maar het is al heel goed dat hij de aandacht vestigt op een probleem dat tot nu toe onbegrijpelijk weinig aandacht kreeg.