Lichtsnelheid

In de bijlage W&O van 10 augustus stond een verslag van een mogelijke variatie in de fijnstructuurconstante die in absorptiespectra van quasarlicht zou zijn waargenomen (`De lichtsnelheid was lang geleden groter dan nu'). Indien dit door onafhankelijke onderzoekers ruim voldoende bevestigd wordt betekent dit een revolutie in de natuurkunde en in het beeld dat we ons van het heelal moeten vormen. Theoretisch fysici en kosmologen kunnen dan hun hart ophalen.

De indruk wordt gewekt dat het constant zijn van de elektronlading noodzakelijk is om hieruit te concluderen dat de lichtsnelheid verandert. Een verandering van de elektronlading doet echter (zonder dat we dat merken) onze maatstaven van lengte en tijd zodanig veranderen dat effectief de lichtsnelheid alleen nog maar van de fijnstructuurconstante afhangt! Hun afhankelijkheid is omgekeerd evenredig. Hier zijn geen ingewikkelde theorieën voor nodig en zeker hoeft de Tweede Hoofdwet van de Thermodynamica er niet bij te worden gesleept. Zie ook het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, nov. 2001, blz. 338.