Kabinet: zieke werknemers langer betalen

Om de instroom in de WAO te beperken moeten werkgevers zieke werknemers twee jaar in plaats van één jaar gaan doorbetalen. Dat heeft het kabinet-Balkenende gisteren besloten.

In een reactie noemde FNV-voorzitter De Waal het besluit een ,,enorme bom'' onder het overleg tussen het kabinet en de sociale partners op 12 september. CNV-voorzitter Terpstra verklaarde tegenover Radio 1 in dit overleg geen zin meer te hebben. De werkgeversorganisaties noemden de verplichte loondoorbetaling onaanvaardbaar.

De bezwaren van de sociale partners tegen het besluit gelden vooral het feit dat het kabinet hiermee één element uit het SER-akoord van vorig jaar over de WAO overneemt, maar sommige andere elementen niet. Wegens deze opstelling van het kabinet zegt De Waal niet bereid te zijn af te zien van de in CAO's geregelde bovenwettelijke aanvulling van het loon tot 100 procent in het tweede ziektejaar. De werkgevers willen juist niet verdergaan dan de wettelijk verplichte 70 procent.

Premier Balkenende maakte gisteren na afloop van de ministerraad duidelijk dat hij het liefst zou zien dat minister De Geus (Sociale zaken en Werkgelegenheid) en de sociale partners op 12 september afspraken over meerjarige loonmatiging maken. ,,Wij moeten allen onze verantwoordelijkheden nemen'', aldus Balkenende, ,,en niet alleen naar 2003 kijken.''

De overheid wil het voortouw nemen door de lonen van ambtenaren te matigen, maar verwacht dit verantwoordelijkheidsbesef ook van anderen, aldus de premier. Alleen zo kan ervoor worden gezorgd dat er uiterlijk in 2006 weer sprake zal zijn van een begrotingsoverschot en de staatsschuld verder kan worden teruggedrongen.

Balkenende kondigde verder aan dat het kabinet zoekt naar mogelijkheden de vroegtijdige uitkering van spaarloontegoeden, in verband met de afschaffing van de spaarloonregeling, te laten samenvallen met de invoering van ,,levensloopfaciliteiten''. Werknemers kunnen dan een deel van hun inkomen reserveren voor gezinsverlof. Hij zei niet wanneer deze maatregelen hun beslag kunnen krijgen.

DE WAAL: pagina 14