Kabinet blijft tegen veiling frequenties

Het kabinet wil het Frequentiebesluit wijzigen om uit te komen onder een gerechtelijke uitspraak dat de overheid uiterlijk 16 september de veiling van FM-frequenties voor radiostations moet aankondigen.

Dat heeft premier Balkenende gisteren na afloop van het wekelijkse kabinetsberaad bekend gemaakt. Na de wijziging van het Frequentiebesluit (door een Algemene Maatregel van Bestuur) zal het kabinet de bestuursrechter in Rotterdam vragen zijn eerdere uitspraak te herzien.

Op deze wijze, aldus de premier, wil het kabinet recht doen aan het in het `strategisch akkoord' opgenomen kabinetsinzicht, dat een `gewogen toets' bij toewijzing van de FM-frequenties aan marktpartijen de voorkeur heeft boven veiling. Het kabinet vraagt terzake – zoals wettelijk voorgeschreven – een spoedadvies van de Raad van State.

Radio Veronica, dat de zaak bij de rechter aanhangig had gemaakt en gewonnen, laat via een woordvoerder weten aan de rechter te zullen vragen de overheid een dwangsom op te leggen, mocht er per 16 september geen gevolg zijn gegeven aan zijn uitspraak dat er geveild moet worden.

De landsadvocaat had eerder negatief geadviseerd tegen een wijziging van het Frequentiebesluit, en daarbij gewaarschuwd voor een mogelijk negatief advies van de Raad van State. Wijziging van wet- en regelgeving om achteraf onder gerechtelijke uitspraken uit te komen is in Nederland ongebruikelijk.

Omdat, zoals hij zei, de kwestie van de FM-frequenties ,,een juridisch mijnenveld is'', wilde Balkenende niet dieper ingaan op de vraag welke wijzigingen hij in het Frequentiebesluit wil opgenomen zien. De premier ziet aanknopingspunten in de overweging van de rechter dat het vorige kabinet in een door de rechter verworpen poging de veiling af te gelasten, onvoldoende had aangegeven welke maatschappelijke belangen met een dergelijke afgelasting gediend zouden zijn.

Ook liet de premier merken dat de oplossing mogelijk gelegen is in wat hij ,,een geoormerkte veiling'' noemde, waarbij niet alleen het hoogste bod van belang is, maar ook de manier waarop een marktpartij denkt te voldoen aan door de overheid op te stellen voorwaarden. Overigens kent ook het veilingplan waarvan de rechter uitvoering heeft gelast al zulke voorschriften, in die zin dat van de tien landelijke FM-netten er drie gereserveerd zijn voor respectievelijk klassieke muziek, Nederlands repertoire en nieuws.