JA EN AMEN

Naam: Yorrit Dijkstra (36)

Woonplaats: Boston

Universiteit: New England Conservatory (Boston)

Graad: Master of Music

Beroep: saxofonist/docent

,,Nederland staart zich blind op het bachelor-master systeem. Het onderwijs wordt opgedeeld in hapjes, en dat noemen ze dan onderwijsvernieuwing. Maar mogen wij wel van vernieuwing spreken? Hangt vernieuwing niet met andere dingen samen: de keuzevrijheid van studenten, de kwaliteit van docenten, de onderwijsfaciliteiten, het toelatingsbeleid? Al dat soort zaken veranderen niet, als je er een ander stikkertje op plakt.

,,Bovendien kun je het Angelsaksische onderwijssysteem niet zomaar transplanteren naar Nederland. De Amerikaanse maatschappij verschilt in sterke mate van de Nederlandse. Dáár verwachten ze dat je breed georiënteerd bent. In Nederland daarentegen, bekwaam je je in een vakgebiedje. Er is een grote vraag naar specialismen.

Het aantrekkelijke van het New England Conservatory, waar ik in december mijn masters hoop te behalen, is dat ze niet alleen een goede klassieke muziek afdeling hebben, maar ook een goede jazz-afdeling en zelfs een afdeling voor `hedendaagse improvisatie'. In Nederland is het ondenkbaar dat je al die vakken tegelijkertijd studeert. Je wordt opgeleid voor componist of instrumentalist. That's it.

Een ander verschil: studenten aan Nederlandse kunstopleidingen zijn veel conceptueler ingesteld. Artistieker ook. In Amerika draait alles om techniek en analyse. Dat creatieve proces mis ik in Boston wel een beetje. Ik denk graag, maar houd ook van praten. Van uitwisseling. In Amerika wordt van studenten verwacht dat ze almaar `ja' en `amen' zeggen. Als ik aangeef dat ik een beroemd componist niet goed vind, kijken ze me met grote ogen aan. Hoe ik het in mijn hóófd haal er een niet gangbare mening op na te houden!

Wat ik na mijn studie ga doen? Lesgeven aan een muziekschool in Boston. Ik ben onlangs getrouwd met een Amerikaanse. Voorlopig ziet u mij niet meer terug.