Groot tekort aan water dreigt

Het totale volume aan water op aarde bedraagt ongeveer 1,4 miljard kubieke kilometer. Daarvan is echter slecht 2,5 procent, oftewel 35 miljoen kubieke kilometer, zoetwater. Het ijs op de beide polen en in Groenland vormt het grootste deel daarvan. Voor menselijk gebruik blijft uiteindelijk niet veel meer over dan 200.000 kubieke kilometer, dat is dus minder dan één procent van al het zoete water op aarde. Dit water bevindt zich voornamelijk in meren en rivieren en in het grondwater.

De afgelopen jaren is het aantal mensen dat een tekort heeft aan zoet water snel toegenomen. Rond 1995 hadden in 80 landen, bij 40 procent van de wereldbevolking, moeite om aan voldoende water te komen. Als het probleem niet snel wordt aangepakt, zal tweederde van de mensheid over een kwart eeuw een tekort aan water hebben. Want rond 2020 is het gebruik van water met veertig procent toegenomen.

Behalve in de vorm van drinkwater voor mensen wordt ook veel zoet water gebruikt in de industrie en vooral in de landbouw; die laatste in verantwoordelijk voor ongeveer 70 procent van het totale verbruik. De bouw van stuwdammen, voor waterwinning, heeft geleid tot een ernstige aantasting van ecosystemen in rivieren.

Veel drinkwater is niet schoon genoeg, waardoor het gebruik ervan kan leiden tot ziektes. Hoewel het percentage van de wereldbevolking dat toegang heeft tot schoon drinkwater de afgelopen jaren is toegenomen, lopen nog steeds meer dan een miljard mensen dagelijks risico door het gebruik van vervuild water.