Gletsjers 2

Met belangstelling heb ik het artikel over het terugtrekken van de Morteratsch-gletsjer bij Pontresina (niet Ponteresina) in Zwitserland gelezen (`Glijdende gletsjers', W&O, 3 augustus). Ook ik heb aan de voet van de gletsjer gestaan en de vele paaltjes gezien, die sinds ongeveer 1900 het terugtrekken van de gletsjer markeren. In het artikel wordt verwezen naar metingen, die al sinds 1894 plaatsvinden, waarbij wordt opgemerkt, dat men destijds nog niet het idee had, dat de aarde langzaam opwarmde. Des te vreemder is de opmerking, verder in het artikel, waarbij verwezen wordt naar de invloed die de mens zou hebben op de duidelijk waarneembare temperatuurstijging. Juist het al sinds vele jaren smelten van de gletsjers duidt erop, dat de mens hier geen invloed op kan hebben, want in die tijd werden en nog nauwelijks door de mens fossiele brandstoffen verbrand. CO2door verbranding van fossiele brandstoffen door mensen kan dus geen doorslaggevende invloed hebben gehad op de temperatuurstijging, die oorzaak is van het smelten van de gletsjers.

De Zwitsers zijn zo verstandig maatregelen te nemen tegen de gevolgen van de temperatuurstijging. Het ware te wensen dat ook de Nederlandse overheid onderzoek doet uitvoeren naar de gevolgen van de temperatuurstijging en zich niet laat afleiden door en zeker geen geld uitgeeft aan het verminderen van de CO2-emissies, die niet of nauwelijks bijdragen aan een blijkbaar autonoom optredende temperatuurstijging op aarde, met alle gevolgen van dien.