Gebiedsverbod voor minder junks

Een lijst van overlast veroorzakende verslaafden die zich overdag niet meer in Rotterdam-Delfshaven mogen vertonen, telt nog maar 52 namen. Begin augustus waren dat er 97. Volgens een zegsman van de gemeente is de lijst korter doordat ,,dossiers continue tegen het licht worden gehouden''. Daarbij wordt onder meer gekeken of mensen vastzaten of recent zijn vrijgekomen. Tevens zijn enkelen van de lijst gehaald omdat ze in het gebied blijken te wonen. Een woordvoerder meldt dat de lijst zoals die nu geldt ,,zeker niet nog korter'' wordt.