Flexkracht gekort

Kleinere uitzendbureaus gaan het ziekteverzuim onder hun tijdelijke krachten hard aanpakken. Uitzendkrachten die relatief kort via een klein uitzendbureau werken, krijgen straks geen aanvulling meer op hun uitkering. De werkgeversorganisatie NBBU heeft met vakbond Landelijke Belangen Vereniging (LBV) afgesproken dat de CAO-bepaling wordt geschrapt die regelt dat uitzendbureaus het ziekengeld van 70 procent met 20 procent aanvullen.

Volgens de werkgeversbond van kleinere uitzendorganisaties is het ziekteverzuim schrikbarend hoog, juist onder werknemers die korter dan een jaar via een uitzendbureau werken. ,,Onder deze groep is het ziekteverzuim 16 tot 17 procent, tegen 8 tot 9 procent onder mensen die langer via een uitzendbureau werken'', aldus NBBU-voorzitter H. van Groeningen. ,,Wij kunnen moeilijk onze vinger erachter krijgen, maar wij hebben een vermoeden dat het komt door de aanvulling van 20 procent bovenop het ziekengeld van 70 procent.''

Onder de NBBU-CAO vallen circa 300 uitzendondernemingen, die jaarlijks 70.000 tijdelijke krachten uitzenden.

Ongeveer 80 procent van deze werknemers werkt korter dan een jaar via een uitzendbureau. De NBBU wil het bespaarde geld gebruiken voor reïntegratie van zieke werknemers.