Exoten 2

In `Vreemde stammen' (W&O, 17 augustus) ging het `slechts' om bomen, maar de theorie waarop het berust leunt wel zeer dicht tegen die welke bij een thans bevriende en geachte buur-natie slechts enkele decennia geleden leidde tot gruwelijkheden mensen aangedaan.

Die vreemdelingenhaat waar het mensen betreft mag dan tegenwoordig in beperkte mate geuit worden, waar het de natuur betreft is het kennelijk in bepaalde kringen iets dat beleden wordt en vrijelijk tot uiting komt. `Liefde voor al wat groeit en bloeit' is kennelijk aangetast door allochtonen- of exotenhaat, moet beperkt worden tot louter autochtoon materiaal. `Authentiek zaaigoed' wordt verzameld om raszuivere producten in stand te houden uitsluitend arische bomen en struiken zijn toegestaan. `Onethisch' lijkt me hier een te zwakke kwalificatie.