Drinkwater in fles

Naar aanleiding van de uitspraken van de heer F. Stadler van VNO-NCW ( 8 augustus) om water uit de fles te drinken in plaats van uit de kraan, vraag ik mij af of hij wel eens uitgerekend heeft hoeveel extra vrachtauto's er op de weg zouden komen als al deze flessen over de weg worden aangevoerd. Bij een gemiddeld verbruik van twee liter per persoon per dag in de buurt van vijfduizend op elke werkdag.Verder zou hij eens moeten uitrekenen wat de daaraan verbonden lastenverzwaring voor de burger zou zijn. Bovendien zou hij in Frankrijk zijn licht moeten opsteken waarom men daar het leidingstelsel met `eau non-potable' heeft afgeschaft: het kostte dozijnen kinderlevens per jaar.