Cricket?

Rivaliserende leden van de Pakistaanse cricketclub Jinnah uit Amsterdam gingen elkaar zondag te lijf in een competitiewedstrijd tegen Hermes DVS. Heeft cricket zijn elitaire imago verloren?

Hans Dronkers, vice-voorzitter cricketbond KNCB: ,,Cricket is en blijft een nette sport. Natuurlijk zijn er wat modernismen in het cricket geslopen. Vijfentwintig jaar geleden was cricket een elitaire sport, maar die tijd is voorgoed voorbij. De huidige beoefenaars gaan op een andere manier met tegenslagen om, al is dit ook een maatschappelijk verschijnsel. Er spelen steeds meer allochtonen in de competitie. Zij cricketen vanuit hun eigen traditie, met alle emoties die daarbij horen. Daar moeten we mee om leren gaan. De Nederlanders moeten zich aan de buitenlanders aanpassen, andersom geldt dat net zo. Wat er gedurende het duel Jinnah-Hermes DVS gebeurde, was afschuwelijk. Hopelijk komt zoiets nooit meer voor.''

Oscar Bakker, voorzitter Groninger cricketclub GCC: ,,Cricket is niet meer elitair, door de komst van buitenlanders is er het een en ander veranderd. Dat is niet erg, maar wat er bij Jinnah gebeurde mag nooit meer voorkomen. In de cricketcompetitie gebeurt wel vaker wat, ook het cricket kent zijn emoties. Het romantische beeld van nette mannen in witte blazers die elkaar op sportieve wijze bestrijden, berust zelden op waarheid. Er wordt gezegd dat er in de Nederlandse competitie een probleem met Pakistaanse spelers zou zijn. Bovendien zouden Pakistanen enorm opgaan in het spel en gebrand zijn op een overwinning. Maar Pakistanen die over de schreef gaan, moeten aangepakt worden. Dat geldt uiteraard ook voor Nederlandse spelers. Pakistanen spelen liever met elkaar en richten daarom hun eigen clubs op. Dat leidt weleens tot spanningen in bepaalde wedstrijden.''

Ednan Rashid, woordvoerder Pakistaanse ambassade in Den Haag: ,,Cricket is de populairste sport in Pakistan, te vergelijken met het aanzien van voetbal in Nederland. In Pakistan wordt op elke straathoek cricket gespeeld. Pakistan hoort bij de wereldtop: bij het laatste WK werd mijn land tweede. De doorsnee Pakistaan is een gepassioneerd cricketer: winnen is noodzaak. Het is vervelend als Pakistaanse spelers zich misdragen in de Nederlandse competitie, maar op berichten daarover in de media geven we geen commentaar. De Pakistanen die in Nederland verblijven hebben een Nederlands paspoort, wij volgen hen niet.''

Gertjan Wallinga, voorzitter Utrechtse cricketclub Kampong: ,,Ook bij cricket gaat het er soms stevig aan toe. Cricket is niet meer de sport zoals de Engelsen die beoefenden aan het eind van de 19de eeuw. Pakistaanse spelers beleven hun sport op een aparte manier, dat zorgt soms voor wrijving met Nederlanders. Ooit leefde binnen de Pakistaanse gemeenschap het plan een eigen competitie te beginnen, maar een aantal Pakistaanse clubs was daar tegen. Bij Jinnah was sprake van een interne ruzie. Het zou goed zijn als Pakistaanse clubs openlijk hun afkeuring uitspreken over wat daar is gebeurd. Er is in elk geval geen structureel probleem met buitenlanders in de Nederlandse competitie.''

Jan Wilts, voorzitter scheidsrechterscommissie KNCB en oud-cricketscheidsrechter: ,,Spelers en scheidsrechters gaan tegenwoordig op een minder tolerante wijze met elkaar om. Als ik in het verleden een cricketer terecht wees, viel mij hooguit een afkeurende blik ten deel. Nu word je sneller voor `klootzak' uitgemaakt. Er wordt anders gereageerd op discutabele beslissingen, maar dat is in de hele maatschappij het geval. Er is een allochtonenprobleem in het cricket. Ik ben geen xenofoob en zeer tolerant, maar vind het vreemd als Pakistaanse clubbestuurders het plan opperen om alleen arbiters uit hun eigen land te accepteren. Pakistaanse cricketer zijn emotioneel, in het verleden gingen die jongens elkaar al eens te lijf. De Pakistaanse samenleving is een klassenmaatschappij, daardoor ontstaan veel problemen. Nederland zit toch iets anders in elkaar. Met Indiase of Surinaamse spelers zijn er nooit problemen. Ik ben blij dat ik nu geen scheidsrechter meer ben.''