CONCURRENTIE

Naam: Sophie Witsenburg (22)

Woonplaats: Hengelo

Universiteit: University of California at Davis (VS)

Graad: Bachelor of Arts (algemene sociale wetenschappen)

Beroep: student

,,Een paar jaar geleden heb ik een zomerprogramma aan George Town University in Washington gevolgd. Ik was op slag verliefd. Op het land, op de mensen – ik wist dat het niet de mijn laatste bezoek zou zijn. In de herfst van 2000 ben ik teruggekeerd naar de Verenigde Staten, ditmaal voor een fall semester aan de University of California at Davis.

,,Wat me meteen opviel: de studenten studeren. Ze verdoen hun tijd niet met allerlei ingewikkelde berekeningen – hoe haal ik een 5,5 voor mijn tentamen – maar zijn gebrand op een goede prestatie. Dat klinkt nogal schlemielig, maar ik vraag mij gewoon af waarom iemand genoegen neemt met een kleine voldoende als hij veel meer in zijn mars heeft. Misschien is het luiheid; Nederlandse studenten hoeven geen onderlinge concurrentiestrijd aan te gaan. Daar is het systeem niet naar.

,,Neem alleen al die zogenoemde estafette-tentamens; om de twee weken een tentamen over lesstof die je nog geen dag ervoor uitgebreid hebt behandeld. Vijf hapklare brokken, die tezamen je eindcijfer bepalen. En als je onverhoopt mocht zakken, krijg je twee herkansingen. Nou vráág ik je! Of de prestatiegerichtheid met de invoering van het bachelor-master systeem zal toenemen in Nederland, waag ik te betwijfelen. Voor hetzelfde geld plakken ze er een ander stickertje op, maar verandert er in de praktijk weinig.

,,Toen ik mij onlangs aanmeldde bij de University of California voor een masterprogramma in community development moest ik een aanmeldingspakket van twaalf pagina's en drie aanbevelingsbrieven opsturen. Voor het behalen van een studietoelage moest ik nog eens drie testen afleggen. Dat is toch andere koek. Maar wat was ík blij toen ik een beurs van 14.500 dollar in de wacht sleepte. Ik had geknokt voor wat ik waard was. En werd ervoor beloond.

En zo hoort het.''

    • Danielle Pinedo