Anti-zwaartekracht

Dit is een commentaar op het artikel `De zwarte legende' (W&O, 7 juli), over de mogelijkheden voor anti-zwaartekracht.

Nieuwe concepten in de natuurwetenschappen worden doorgaans langs één van de volgende twee wegen geïntroduceerd. Ten eerste, als consequentie van een bestaande theorie, waarvan de dienst bewezen is in de beschrijving van een groot aantal van de ons bekende natuurkundige verschijnselen. In de natuurwetenschap wordt het als eis gesteld dat alle denkbare consequenties (voorspellingen) ook experimenteel worden gevonden, op straffe van fundamentele wijziging of verwerping van de theorie. Ten tweede, als resultaat van een experiment dat nog niet beschreven kan worden met de bestaande theorieën. In dit geval kan het vernuft van de theoreticus te kort zijn geschoten en moet men alsog op zoek gaan naar een verklaring binnen het bestaande theoretische kader. Zo niet, dan moet de bestaande theorie gemodificeerd worden. En als zelfs dat niets oplevert moet een nieuwe theorie ontwikkeld worden. Deze twee punten beschrijven de ontwikkeling van bijvoorbeeld de theoretische natuurkunde in de afgelopen twee eeuwen op adequate wijze.

In dit kader past niet de anti-zwaartekracht van het artikel `De zwarte legende', omdat hier noch sprake is van een voorspeld concept, noch van een correct beschreven en verifieerbaar experiment. Het hoort naar mijn mening thuis in de categorie van vliegende schotels.