`Ziektekostenpremie gaat verder stijgen'

Door omvangrijke bezuinigen van het kabinet op de uitgaven van geneesmiddelen dreigt de ziekenfondspremie verder te stijgen. Dat zegt de Stichting Farmaceutische Kerngetallen (SFK). De stichting houdt rekening met een verhoging van 50 euro per jaar. Dit bedrag komt bovenop de 85 euro premieverhoging waartoe de regering deze week besloot als onderdeel van het pakket aan bezuinigen en financiële plannen ter waarde van 1.8 miljard euro.

Er moet jaarlijks een slordige 600 miljoen euro worden bespaard op de uitgaven van geneesmiddelen', aldus L. Tinke van de SFK. Dat is vijftien procent van het huidige budget. Een deel van de bezuinigingen was al in gang gezet door oud-minister Borst, de voorganger van E. Bomhoff op Volksgezondheid. Borst meende dat de automatisering van systemen in de gezondheidszorg 240 miljoen euro aan besparingen zou opleveren. Geld dat ze zou kunnen aanwenden voor het stijgende verbruik van medicijnen. Kort voor de verkiezingen werd door het afromen van de inkoopvoordelen van artsen die tevens een apotheek uitbaten nog eens een extra bezuiniging van 70 miljoen euro gevonden.

Volgens Tinke is nu al duidelijk dat de automatisering niet tot besparing lijdt. En ook de apothekersregeling verloopt niet zoals verwacht. Deze bedragen, ruim 310 miljoen euro samen, komen volgens hem nu bovenop de besparing op de uitgaven voor medicijnen van 240 miljoen euro's die in het Strategisch Akkoord van de regering Balkende is overeengekomen. ,,In het uiterste geval' , aldus de SFK, ,,zal de nominale (het vaste) deel van de ziekenfondspremie daardoor met 50 euro per jaar stijgen.'' Het ministerie van Volksgezondheid wilde vanmorgen nog niet reageren op de berekeningen van het SFK.