`Vooroverleg bij bouw van gevangenis'

De Rijksgebouwendienst van het ministerie van VROM vermoedt ,,beperkte concurrentie en vooroverleggen tussen bouwers'' bij de aanbestedingsprocedure voor een jeugdgevangenis in Den Helder.

Dat verklaarde ambtenaar A. Bruggeling vanochtend tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid. Bruggeling: ,,We hadden het vermoeden: hier is iets aan de hand.'' De offertes die vijf vooraf gelecteerde ondernemingen in 1999 op dit project uitbrachten, lagen meer dan 50 procent boven het budget dat de overheid voor de bouw berekend had.

De Rijksgebouwendienst had destijds 28 miljoen gulden (12,7 miljoen euro) voor de bouw uitgetrokken, de calculaties van de bouwers lagen tussen 42 en 46 miljoen gulden (respectievelijk 19 en 20,9 miljoen euro). ,,Dat was inderdaad een enorm verschil met wat wij hadden berekend'', stelde Bruggeling vanochtend. ,,Op het moment dat wij de enveloppen met de inschrijvingen openden, zijn we zeer geschrokken.'' De laagste inschrijver was Geveke Bouw, werkmaatschappij van de door vermoedens van bouwfraude geplaagde Koop Holding.

Een tweede opmerkelijk feit waardoor bij Bruggeling het vermoeden van onderlinge afspraken tussen bouwers ontstond, was dat de envelop met de bouwbegroting van de laagste inschrijver alleen dikker was dan de andere vier enveloppen.

De opdrachtgever mag de andere enveloppen niet openen, maar commissielid A. Duivesteijn onthulde vanochtend dat in één van de enveloppen een plan voor een ander bouwproject had gezeten. Dat bouwbedrijf, Van Wijnen, was vanochtend overigens niet bereikbaar voor commentaar.

Na Bruggeling werd ook zijn directe chef, F. Meijer, verhoord. ,,Ik heb al veel aanbestedingen meegemaakt, maar dat de vier enveloppen dunner waren dan die ene andere was opmerkelijk.'' Hoewel Bruggeling dat voorstelde, besloot Meijer op dat moment echter de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) niet in te lichten. ,,Als ik toen alles wist dat ik nu weet, had ik dat wel gedaan.''

Na een vergoeding van 350.000 gulden (158.800 euro) en vervangend werk werd de zaak met Geveke geschikt. De bouw werd daarop aan bouwcombinatie Ursem-de Nijs gegund. Bouwdirecteur C. Ursem zei gisteren al dat ,,de overheid wel vaker onvoldoende kan uitrekenen welke kosten een aannemer allemaal moet maken''. Geveke Bouw en Koop Holding willen geen commentaar geven.