Verlies bij Geveke, dochters in verkoop

Handelsbedrijf Geveke gaat onderdelen die onrendabel zijn of niet langer passen in zijn strategie, afstoten of sluiten. Nog dit jaar wordt een aantal bedrijven verkocht. Aanleiding zijn de verliezen bij Geveke. Het Naardense bedrijf heeft over het afgelopen halfjaar een verlies geboekt van ruim 7 miljoen euro, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde cijfers.

Daarnaast moet het bedrijf, waar ruim 3.200 mensen werken, eind dit jaar bij de huidige beurskoersen 4,5 miljoen euro bijstorten in het eigen pensioenfonds. Volgens Geveke gaat het `vrijwel uitsluitend om reeds ingegane pensioenen'.

Geveke concenteert zich sinds begin 2001 op service- en verhuuractiviteiten. Die markt staat sterk onder druk. Over het eerste halfjaar zag Geveke de omzet met 9,9 procent dalen tot 467,4 miljoen euro. Autonoom daalde de omzet zelfs 11,1 procent.

In juni gaf het beursgenoteerde bedrijf al een omzetwaarschuwing. De omzetdaling had vooral plaats bij de technische handel: 20,5 procent tot 188,4 miljoen euro.

Het resultaat voor goodwill verdampte van 14,6 miljoen tot 0,7 miljoen. Die daling schrijft Geveke toe aan hoge kosten en de slechte marktomstandigheden.

Het marktherstel laat volgens Geveke op zich wachten. Het bedrijf heeft verdere kostenbesparingen in gang gezet. Ook heeft het een aantal aankopen uit het verleden wegens slechte prestaties afgewaardeerd. Het bedrijf schrijft daarom voor 25,9 miljoen extra zogeheten goodwill af, de betaalde premie bij overnames. Hierdoor is de solvabiliteit (het vermogen op de lange termijn aan financiële verplichtingen te voldoen) gedaald van 30,7 procent tot iets boven de 25 procent.

Voor de tweede helft van dit jaar voorziet het bedrijf winstherstel na ,,een matig eerste halfjaar''. Dat herstel tekende zich al in het tweede kwartaal af. Toch valt over heel 2002 de winst voor afschrijving goodwill en de eventuele extra pensioenlasten fors lager uit dan in 2001.