Studiefinanciering

Ferdinand Rolwes wil mij mijn recht op studiefinanciering ontzeggen (NRC Handelsblad, 21 augustus).

Mijn studie Geschiedenis is immers niet direct aantoonbaar nuttig voor de samenleving. Alleen datgene wat nut heeft voor de samenleving, mag subsidie ontvangen, zo luidt de idiote economenregel van Rolwes. Het begrip nut weet hij echter slechts te koppelen aan termen als arbeidsmarktwaarde, werkgevers, loon en concurrentie, en zo betoont Rolwes zich het prototype van een economiestudent: een dogmatische pragmaticus met een enorme minachting voor immateriële zaken.

Het welzijn van een natie komt echter niet enkel tot uitdrukking in een hoog BNP, een lage inflatie en nimmer dalende koopkracht. Ook en vooral in haar musea, in haar muziek, in haar theaters bloeit een samenleving.

Nederland heeft een vier mei nodig, een oudejaarsconference van Freek of Youp, een Boekenweek. Daarom moeten niet-materiële studies gesubsidieerd blijven. Op alleen beurskoersen blijft een land niet draaien.