Proef: Bomhoff schaft regels af in drie ziekenhuizen

Minister Bomhoff (Volksgezondheid) gaat in drie ziekenhuizen in de regio's Groningen en Zuid-Limburg de regels die het wegwerken van de wachtlijsten belemmeren bij wijze van proef buiten werking stellen. Op deze manier moet duidelijk worden hoe het principe ,,loon naar werken'' in de gezondheidszorg kan worden ontwikkeld.

De huidige financiering van de zorg en de omvangrijke bureaucratie verhinderen dat in grote mate. Zo worden ziekenhuizen niet gestimuleerd om meer operaties te doen dan ze hebben begroot, omdat ze er geen geld voor krijgen.

Bomhoff gaat de komende weken met het tarievenorgaan CTG overleggen hoe de drie betrokken ziekenhuizen: het Martini-ziekenhuis in Groningen, het Atrium-ziekenhuis in Heerlen en het Maasland-ziekenhuis in Sittard, betaald moeten krijgen om de behoefte aan zorg onverkort te kunnen uitvoeren.

De proef in de twee regio's is een uitvloeisel van twee informele bijeenkomsten de afgelopen weken op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag. Enkele ziekenhuisdirecteuren en vertegenwoordigers van zorgverzekeraars en de ouderenzorg bogen zich op verzoek van Bomhoff en staatssecretaris Ross-Van Dorp (Volksgezondheid) over de vraag ,,hoe de gezondheidszorg kan worden verbeterd en welke knelpunten daarbij uit de weg moeten worden geruimd'', aldus een woordvoerder van de minister. Dat overleg wordt voortgezet om te onderzoeken welke belemmerendende maatregelen precies afgeschaft moeten worden.

Bomhoff zal de precieze invulling van de proeven met het reorganiseren van de zorg maandag 9 september zelf in de drie ziekenhuizen presenteren. Het Martini-ziekenhuis in Groningen en het Atrium-ziekenhuis in Heerlen behoren tot een groep koplopers van tien ziekenhuizen die vorige jaar van voormalige minister Borst van Volksgezondheid subsidie kregen om het zogeheten DBC-systeem (diagnose behandelcombinaties) versneld in te voeren. Dit systeem, dat in 2003 in alle ziekenhuizen moet worden ingevoerd is gebaseerd op de werkelijke kosten die ziekenhuizen maken. Naar verwachting loopt de invoering één à twee jaar vertraging op het meer tijd kost dan verwacht om voor elke behandeling een prijs vast te stellen. Het systeem moet bijdragen aan het wegwerken van de wachtlijsten omdat ziekenhuizen straks per behandeling betaald krijgen.

Het Atrium-ziekenhuis in Heerlen en het Maasland-ziekenhuis in Sittard zijn door zorgverzekeraar CZ (met 1.9 miljoen verzekerden) aangezocht om aan de proef van Bomhoff mee te doen. Woordvoerder D.J. Westerwoud zegt dat het initiatief van de minister van Volksgezondheid, aansluit bij de al langer bestaande ,,drang van CZ om sneller, efficiënter en zakelijker te kunnen werken in de zorg''.