Personalia: A.W. Kist

A.W. Kist wordt met ingang van 1 januari 2003 voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Leiden. Hij volgt L.E.H. Vredevoogd op, die onlangs is benoemd tot voorzitter van de nieuwe Nederlandse Accreditatie Organisatie voor het hoger onderwijs. Mr. Anne Willem Kist (1945) is vanaf 1997 directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.