Pas verschenen: Non fictie

Fridus Steylen: Memories of `The East'. Abstracts of the Dutch interviews about the Netherlands East Indies, Indonesia and New Guinea (1930-1962) in the Oral History Project Collection. KITLV Press, Leiden, 636 blz.€25,–

Tussen 1997 en 2001 werd een lange reeks interviews opgenomen met mensen die het eind van de koloniale periode in Indonesië hadden meegemaakt. Tezamen resulteerde dit in 2.800 uur band. De nu gepubliceerde `abstracts' geven een eerste toegang tot de herinneringen van de 724 geïnterviewden.