Lissitzky

In het bericht Conflict rond bezit schilder El Lissitzky (22 augustus, pagina 9) zijn enkele alinea's verwisseld. De tweede en derde alinea horen aan het eind te staan. De kop vermeldt dat het conflict het bezit van de schilder El Lissitzky betreft. Het gaat om bezittingen van diens zoon Jen.